Bethlehemkoor uit Breda zingt Oosterhuis in Wroclaw

14 mei 2007

Het Bethlehemkoor uit de Haagse Beemden in Breda zong op 29 april 200 liederen van Huub Oosterhuis in de historische kern van het Poolse (katholieke) Wroclaw. De uitvoering stond onder leiding van Jerry Korsmit en werd begeleid door organist Jan Willems en vond plaats op uitnodiging van Edward Skubisz. De lezing en het concert vormden de afsluiting van de Breda-dagen die door Dom Pokoju werden georganiseerd

Huis van verzoening
Edward Skubisz is pastoraal werker van Dom Pokoju/Huis van Vrede. Hij is de zoon van een Bredase moeder en een Poolse bevrijder. Ruim drie jaar geleden riep Edward Skubisz de Stichting Dom Pokoju / Huis van Vrede in het leven. Dom Pokoju wil via cultuur en onderwijs mensen met elkaar in gesprek brengen. Zo gaan bijvoorbeeld kleinkinderen met Poolse en met Duitse wortels samen op bezoek bij hun grootouders om hen te vragen naar vroeger en die verhalen spelen dan weer een rol in de klas. Wroclaw is het vroegere Breslau. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is een groot deel van de stad verwoest. Inmiddels zijn veel historische gebouwen gerestaureerd. Na de Tweede Wereldoorlog werden de Duitse inwoners verdreven en vervangen door inwoners uit dat deel van Polen dat door de Sovjet-Unie werd geannexeerd.

Steun van bisdom Breda
De gemeente Breda en het bisdom Breda steunen Dom Pokoju. “Het bisdom heeft bij de oprichting van Dom Pokoju bij subsidiegevers bemiddeld zodat Edward Skubisz als pastoraal werker dit project heeft kunnen opzetten. Dit deden we, omdat de stad Breda nauwe banden heeft met Wroclaw,” aldus diocesaan directeur Bob van Geffen. “Bisschop Muskens maakt ook deel uit van het comité van aanbeveling van Dom Pokoju.”

Enthousiaste reacties
Op zondagmiddag 29 april hield Edward Skubisz voor een gehoor van een paar honderd mensen in de Heilig Kruiskerk te Wroclaw een lezing over Huub Oosterhuis en de Nederlandse (katholieke) spiritualiteit. Aansluitend gaf het Bethhlehemkoor een concert dat voornamelijk bestond uit liederen van Oosterhuis. Edward kenschetste Oosterhuis als een theoloog/dichter die past binnen de uit de middeleeuwen stammende ‘negatieve theologie’: God is aanwezig, maar niet te noemen. Daarbij pasten prachtige liederen als Jij bent de God die mij gegeven is en Lied aan de voet van de berg. Ook wees hij op de protestantse invloeden en natuurlijk op de bronnen waar Oosterhuis uit put: eerst en vooral het Oude en het Nieuwe Testament, de psalmen, hedendaagse dichters als Lucebert (Delf mijn gezicht op), op zijn maatschappelijk engagement, het gebruik van oude melodieën en op de moderne toonzettingen door componisten als Antoine Oomen, Bernard Huybers en Tom Löwenthal. Er waren een paar honderd mensen aanwezig. Vrijwel niemand verstond Nederlands, maar het koor raakte geïnspireerd door het bijzonder aandachtige publiek en de enthousiaste reacties.

Bethlehemkoor zingt in kathedraal
Eerder op de dag luisterde het Bethlehemkoor een van de vele H. Missen op in de stampvolle imposante kathedraal, nu niet alleen met liederen van Oosterhuis en Andries Clement, maar ook het Salve Regina van Herman Strategier en stukken uit missen van Ludovico Viadana, Orlando di Lasso en Arvo Pärt. Organist Jan Willems besloot met een prachtig stuk van Hendrik Andriessen. Tussendoor was er tijd om deze veelzijdige stad te verkennen en te praten met Edward, en enkele medewerkers, zoals Aleksandra en Marta over hun werk vanuit Dom Pokoju.

Meer info op:  http://www.dompokoju.org/nl/index.html
(Met dank aan het Bethlehemkoor)

Andere berichten