Bestuursbrochure van het bisdom van Breda: terugkijkend en vooruitziend

27 februari 2013

Elk jaar geeft het bisdom van Breda een Bestuursbrochure uit. De Bestuursbrochure verschijnt deze week. De Bestuursbrochure blikt terug op belangrijke gebeurtenissen in het bisdom van Breda in 2012. Dit jaar begon met het aantreden van bisschop Liesen als bisschop van Breda en het afscheid van mgr. Van den Hende.

Gebeurtenissen waar de Bestuursbrochure op ingaat zijn onder meer de inrichting van twee vicariaten (juni 2012), het afscheid van vicaris-generaal Vincent Schoenmakers (september 2012) en het gouden priesterjubileum van mgr. Muskens (mei 2012).

Meer dan een terugblik
De Bestuursbrochure beschrijft de gebeurtenissen per maand, maar is meer dan een terugblik. “Deze Bestuursbrochure biedt meer dan een overzicht van belangrijk nieuws van het afgelopen jaar,” aldus bisschop Liesen in zijn voorwoord. “Het is een historische opsomming, die iets heeft van een terugkijkend ‘gewetensonderzoek’, en die anderzijds een vooruitziend, duidend en in die zin zelfs profetisch karakter heeft. We willen u en ook onszelf hiermee rekenschap geven over ons ‘woord en gedachte, doen en laten’.”

De brochure bevat enerzijds de belangrijke gebeurtenissen in het bisdom per maand (kwantitatief) en is opgebouwd vanuit de kwaliteitsvisie rond de zes beleidsterreinen. Naast de logo’s van de zes beleidsterreinen wordt ook het Jaar van het Geloof genoemd dat op 11 oktober 2012 officieel startte en duurt tot 24 november 2013 (het feest van Christus Koning).

‘Onze gezamenlijke gelovige inzet’
“Ik spreek de hoop uit dat het kennisnemen van de inhoud van deze Bestuursbrochure u een goed beeld geeft van de dingen die ertoe doen in de Kerk van Breda, en dat deze Bestuursbrochure vrucht mag dragen voor onze gezamenlijke gelovige inzet in het bisdom van Breda,” aldus de bisschop.

Diverse bijlagen geven daarnaast een beeld van het reilen en zeilen van het bisdom: de samenvoeging van parochies, het aantal beroepskrachten werkzaam in de parochies, het aantal priesterstudenten en diakenstudenten, kerncijfers van het bisdom en kerkgebouwen, fondsen en personeelsmutaties.

De Bestuursbrochure wordt deze week verzonden met het bisdommagazine over Pasen.

 

Andere berichten