Bestuur Meldpunt seksueel misbruik RKK in functie

14 oktober 2011

Met de benoeming van het bestuur en het passeren van de statuten is de burgerlijke stichting gestart die voortaan verantwoordelijk is voor het toezicht op de correcte behandeling van meldingen en klachten over seksueel misbruik in de RK Kerk.

De oprichting vond plaats in opdracht van de Konferentie Nederlandse Religieuzen en de Nederlandse Bisschoppenconferentie. De officiële naam van de statutair in Utrecht gevestigde stichting is Stichting Beheer & Toezicht i.z. Seksueel Misbruik in de R.-K. Kerk in Nederland.

Voor het persbericht dat het Meldpunt Misbruik RKK hierover verstuurde, zie www.meldpuntmisbruikrkk.nl.

 

Andere berichten