Bereid de parochie voor op post-SILA-tijdperk

8 december 2016

Een motie die door een meerderheid van de Tweede Kamer is aangenomen, zal ertoe gaan leiden dat er per 1 maart 2018 geen verhuis- en overlijdensmutaties meer worden verstrekt aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). “Dit heeft voor onder anderen de R.-K. Kerk grote consequenties,” schrijft econoom Gerard de Rooij in een brief die is verstuurd aan parochiebesturen in het Bisdom Breda.

Ledenadministratie in Navision
De ledenadministratie van parochies zal met ingang van 1 maart 2018 niet langer automatisch worden geïnformeerd wanneer er een kerklid verhuist of overlijdt. Een ledenadministratie die in Navision wordt gevoerd heeft een koppeling met SILA, waardoor mutaties die in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) ten aanzien van een parochiaan worden doorgevoerd, rechtstreeks in de ledenadministratie van de parochie worden verwerkt.

Momenteel wordt landelijk onderzocht of er mogelijkheden zijn voor een alternatief voor SILA. Gestreefd wordt naar een gebruiksvriendelijke en praktische oplossing voor de parochies, met het oog op het bijhouden van de ledenadministratie na 2018.

‘Wacht niet af’
De econoom vraagt parochies voor nu om al het mogelijke te doen om het eigen plaatselijke ledenbestand op orde te brengen en/of te houden en waar mogelijk gegevens te verzamelen die op termijn handig zullen blijken te zijn. “Zo zijn e-mail adressen en 06-nummers vaak verhuisbestendig en kan het registreren daarvan een manier zijn om contact te houden met uw leden. Verder kunt u uw leden er op attent maken dat ze u informeren wanneer er sprake is van een verhuizing of van een overlijden in de familie. We willen niet afwachten, maar ons zo goed mogelijk voorbereiden op de verwachte veranderingen.”

Minister Plasterk heeft gezegd dat in ieder geval nog tot 1 maart 2018 de gegevens verstrekt zullen worden. “Zeker is dat er daarna het een en ander gaat veranderen en dat het goed is dat u zich daar in uw parochie op voorbereidt,” aldus Gerard de Rooij.

Tips om de parochie voor te bereiden op het komende post-SILA-tijdperk:

  • Zorg voor een up-to-date ledenadministratie in Navision
  • Verzamel van zoveel mogelijk parochianen het e-mail adres
  • Verzamel van zoveel mogelijk parochianen het telefoonnummer
  • Voer deze in het systeem in

Andere berichten