Benoeming deken Verbeek als teamleider en pastoor

2 mei 2007

Deken Paul Verbeek wordt per 1 oktober 2007 half-time teamleider van de parochies die samen de regio De Bevelanden en Schouwen-Duiveland vormen. Daarnaast wordt hij met ingang van die datum ‘pastoor in solidum’ van deze parochies. Dat betekent dat hij zijn taak als pastoor zal uitoefenen samen met pater P. Vanluffelen sdb. De benoeming is tot standgekomen na het positieve advies van de benoemingscommissie van de regio De Bevelanden-Schouwen-Duiveland.

Andere berichten