‘Belangstellingregistratie’ Kerkbalans Nieuwe Stijl

25 maart 2008

Parochiebesturen ontvingen in maart een formulier met een ‘belangstellingregistratie’ voor Kerkbalans Nieuwe Stijl. Diverse parochies in het bisdom Breda werken met Kerkbalans Nieuwe Stijl. De ‘belangstellingregistratie’ is bedoeld om de belangstelling te inventariseren ook van de overige parochies. G. van Dieren, coördinator Kerkbalans Nieuwe Stijl van het bisdom Breda: “We willen dit onderzoek elk jaar herhalen, omdat een parochie misschien dit jaar nog niet, maar volgend jaar wél mee wil doen.”

Parochies beter van dienst zijn
“Door het persoonlijk benaderen van parochianen zijn al mooie resultaten geboekt,” vertelt de medewerker van de afdeling Financiën. Hij hoopt dat alle parochiebesturen de belangstellingregistratie ingevuld retour sturen voor de gevraagde datum, 1 april. “Met de ingevulde vragenlijsten, kunnen wij vragen en problemen inventariseren waar parochies tegenaan lopen bij het invoeren van Kerkbalans Nieuwe Stijl. Met die informatie kunnen we parochies later beter van dienst zijn.”

Kaski-onderzoek
Eind 2007 ontvingen parochiebesturen ook een vragenlijst van onderzoeksbureau Kaski over geldwerving. “De vragenlijst van het bisdom staat los van de vragen die het Kaski de parochies jaarlijks stelt over geldwerving,” aldus Van Dieren, “maar beide onderzoeken sluiten goed op elkaar aan.”

In de zogeheten ‘nulmeting’ van het Kaski eind 2007 werden parochies uit het hele land vragen voorgelegd over Kerkbalans Nieuwe Stijl. Ook dit onderzoek wordt de komende jaren jaarlijks herhaald. Parochies kunnen op tien onderdelen een ‘activiteitsscore’ halen op Kerkbalans Nieuwe Stijl. Hoe beter de score, hoe actiever de parochie blijkbaar is met een goede geldwerving.

Uit het onderzoek blijkt dat parochies in het bisdom Breda vergeleken met andere bisdommen nog weinig op de hoogte zijn van Kerkbalans Nieuwe Stijl. “Het onderzoek vond plaats voordat we Kerkbalans Nieuwe Stijl uitzetten in het bisdom. Daar heeft het waarschijnlijk mee te maken,” vertelt G. van Dieren. “Omdat het onderzoek jaarlijks plaats zal vinden, kunnen we volgend jaar zien of onze inspanningen voor Kerkbalans, op onder meer op de website, resultaat hebben.”

‘Quick scan’
De ‘activiteitsscore’ uit het Kaski-onderzoek is een maat voor de totale activiteit van een parochie met betrekking tot Kerkbalans. De vragen die hierbij worden gesteld vormen bij wijze van spreken een kleine ‘quick scan’. We noemen ze daarom:

• worden mensen persoonlijk aangeschreven?
• stelt de parochie zelf een folder samen met parochiespecifieke informatie?
• wordt het materiaal van Kerkbalans persoonlijk afgegeven en opgehaald?
• wordt er informatie gegeven over schenkingen?
• wordt er een richtbedrag genoemd, worden mensen verzocht hun bijdrage te verhogen?
• worden mensen benaderd die wel een bijdrage hebben toegezegd, maar nog niet hebben betaald?
• worden mensen benaderd die niet hebben toegezegd, maar voorgaande jaren wel een bijdrage gaven?
• worden mensen benaderd die al enkele jaren niets hebben gegeven, maar dat eerder wel deden?
• worden mensen benaderd die nog niet eerder een bijdrage gaven?
• worden nieuwe parochianen apart benaderd, voordat ze voor Kerkbalans worden benaderd?

Overigens bleek van de parochies die eind 2007 landelijk deelnamen aan het onderzoek nog geen parochie de maximale score te halen.

Andere berichten