Bedevaart in de Veertigdagentijd: ‘Het absolute hoogtepunt was de kruisweg in Jeruzalem’

29 maart 2018

Van 13 tot en met 21 maart maakte de parochie H. Maria, Sterre der Zee uit Oost-Zeeuws-Vlaanderen een parochiebedevaart naar Israël en Jordanië. De pelgrimages vond plaats in het hart van de Veertigdagentijd. Pastoor-vicaris Wiel Wiertz begeleidde de reis. “We trokken met ongeveer dertig deelnemers door het Heilig Land,” vertelt vicaris Wiertz desgevraagd. “De meesten kwamen uit Oost-Zeeuws-Vlaanderen, al waren er ook enkelen uit andere delen van het bisdom en het land. De Veertigdagentijd stond niet elke dag even centraal, maar ik ben ervan overtuigd dat we dit jaar dankzij deze reis de Goede Week en Pasen anders zullen beleven dan voorafgaande jaren.”

(Foto: Ramon Mangold)

“We zijn begonnen in Nazareth,” vervolgt Wiertz. “Daar maakten we ook een tocht op het Meer van Galilea. Vandaar uit gingen we naar Jeruzalem. De laatste twee dagen brachten we in Jordanië door. Daar deden we Petra, de vroegere hoofdstad van het rijk der Nabateeën aan. De Nabateeën zijn een Arabisch volk dat ten tijde van Jezus in het Noorden van Arabië leefde.”

“In het Heilig Land doe je een veelheid aan indrukken op. Verhalen en tijdvakken lopen door elkaar. Tijdens onze bedevaart lag de nadruk op het Nieuwe Testament. Heel veel plekken houden verband met het leven van Jezus. We lazen vaak de teksten uit de Bijbel die zich op die plaats afspeelden.” Wiel geeft een voorbeeld. “Tijdens onze bedevaart maakten we een boottocht op het meer van Galilea. We lazen daar het evangelie van de storm op het meer. Dat is indrukwekkend. Datzelfde gold voor ons bezoek aarde Jordaan, de plaats waar Johannes de Doper Jezus heeft gedoopt.”

“Het absolute hoogtepunt voor mij was de kruisweg in Jeruzalem. Temidden van alle drukte maakten wij de toch in stilte. Tijdens de bedevaart vierden we regelmatig de eucharistie. Je voelt dan de verbondenheid van deze plaatsen met het leven van Jezus.”

“Omdat de meeste deelnemers uit Zeeuws-Vlaanderen kwamen, stonden we ook stil bij onze eigen situatie. Veel mensen zijn de vertrouwde kerk in hun dorp kwijtgeraakt en moeten pelgrimeren naar een nieuwe kerk. Dit is niet zo eenvoudig. Ik heb zelf de indruk dat een aantal door deze reis meer betrokken is geraakt op onze parochie. Zo ondersteunt de bedevaart ook de parochieopbouw,” aldus vicaris Wiertz.

“We kwamen ook in contact met de ingewikkelde politieke situatie in het Heilig Land. We hadden een uitstekende gids, een Joodse vrouw van Nederlandse afkomst. Zij belichtte vooral het Joodse verhaal. Tegelijkertijd ontmoetten we Palestijnen op de Golan-hoogte en de Westbank. We zagen christenen, die als tweederangs burgers behandeld worden. Dit raakte me. Toch is het een bijzondere ervaring. In het Heilig Land word je omarmd door geloof. Je ontmoet daar de hele Wereldkerk,” besluit vicaris Wiertz.

Pastoor-vicaris Wiel Wiertz. (Foto: Ramon Mangold)

Andere berichten