Aswoensdag en het zegenen van de as

15 februari 2017

Op woensdag 1 maart 2017 begint de Veertigdagentijd met de viering van Aswoensdag. Mgr. Liesen zal die dag om 10.30 uur de eucharistie vieren met aszegening en asoplegging in de H. Antoniuskathedraal.

Het zegenen van de as en de asoplegging is voorbehouden aan de bisschop en aan de priester. In kerken en kapellen waar gelovigen op Aswoensdag samenkomen en er geen eucharistieviering en aszegening plaats kunnen vinden onder leiding van een priester, kunnen diakens als buitengewoon bedienaar de as opleggen. Dit kan als zij zelf tijdens de eucharistieviering de gezegende as hebben ontvangen en door de bisschop of de priester met enkele woorden gezonden worden om de as op te leggen.

De bisschop nodigt diakens daarom uit om deel te nemen aan de eucharistieviering van Aswoensdag in de kathedraal. De gezegende as kan dan, indien een priester afwezig is, door de diaken worden opgelegd bij gelovigen in een viering van woord en gebed, die de diaken leidt als celebrant, en eventueel zelfs bij zieken thuis of in een tehuis. Zo kan het mogelijk gemaakt worden dat meer gelovigen op Aswoensdag de gezegende as ontvangen om met vrucht de Veertigdagentijd als voorbereiding op het Paasfeest te beginnen.

(Foto: Johan Wouters)
ChrismavieringWagenberg13_JohanWouters_500

Andere berichten