Antoniusacademie over Mantelzorg

14 maart 2014

Op vrijdagmiddag 28 maart houdt het bisdom van Breda een rondetafelgesprek van de ‘Antoniusacademie’ over Mantelzorg. Mantelzorgers leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage. Zij zorgen langdurig en onbetaald voor hun zieke familieleden of vrienden. Onder meer door bezuinigingen in de professionele zorg is de druk op mantelzorgers groot.

Tijdens de Antoniusacademie gaan vijf genodigden in gesprek over het beroep dat op mantelzorgers wordt gedaan, de concrete inzet van mensen als mantelzorger en de behoefte aan ondersteuning en toerusting voor de mantelzorgers.

De deelnemers aan deze rondetafelconferentie, die met elkaar in gesprek zullen gaan, zijn:

  • mevrouw Janet van Roosendaal, directeur van Manteling Walcheren
  • de heer Bob Bergkamp, wethouder van Wonen en Leven te Breda
  • mevrouw Carina Geerdink, mantelzorger
  • mevrouw Gerrie Martens, zorgboerderij Hemelrijksche Hoeve te Biezenmortel
  • de heer Peter Hoefnagels, diaken van het bisdom van Breda

Voor de Antoniusacademie worden daarnaast enkele mensen uitgenodigd die door hun (vrijwilligers)werk betrokken zijn op deze problematiek. Zij nemen plaats op de publieke tribune en kunnen tijdens een pauze en informele nazit van gedachte wisselen met de deelnemers.

Voor meer informatie over deze Antoniusacademie: Hanneke Oomen (E hoomen@bisdombreda.nl, T 076 5223444).

Antoniusacademie
De Antoniusacademie is een forum waar mensen uit Kerk en samenleving op uitnodiging van de bisschop van Breda bij elkaar komen om een thema uit de sociale leer van de Kerk nader uit te werken en uit te dragen. De Antoniusacademie is genoemd naar de heilige Antonius van Padua (12e-13e eeuw), een volgeling van de heilige Franciscus van Assisi.

De heilige Antonius van Padua had in zijn tijd veel oog voor het leven en de ontplooiingskansen van individuele armen. Hij kwam voor hen op in zijn prediking én door zijn concrete voorbeeld. Antonius had ook zorg voor rijken en machtigen, namelijk dat zij door zijn prediking op hun beurt evenzeer oog zouden krijgen voor het leven van de kleinen en hen als mens, naar Gods beeld geschapen, zouden herkennen en erkennen.

Antoniusraam in de H. Antoniuskathedraal te Breda.

 

Andere berichten