Antoniusacademie over kinderen en armoede

5 september 2013

Het bisdom van Breda organiseert op vrijdag 20 september 2013 een Antoniusacademie over kinderen en armoede. Op 25 juni van dit jaar bood Kinderombudsman Marc Dullaert zijn onderzoek over kinderen in armoede aan. Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede, stelde hij daarbij. Gemeenten spelen een belangrijke rol in het bestrijden van armoede, maar ook andere betrokken partijen.

Betekenis van onderwijs
Het gaat bij deze Antoniusacademie om de betekenis van onderwijs voor kinderen, wat het voor hen betekent wanneer ze beperkt of geen toegang hebben tot onderwijs, over de rol van de samenleving ten aanzien van goed onderwijs, en de verwachtingen naar en de mogelijkheden van de Kerk op dit terrein.

Deelnemers
De deelnemers aan deze rondetafelconferentie, die met elkaar in gesprek zullen gaan, zijn:
– de heer Marc Dullaert, landelijke kinderombudsman
– mevrouw Saskia Boelema, wethouder onderwijs en jeugdzaken Breda
– mevrouw Trees Pacilly, stichting Leergeld
– de heer Kees van Steen, directeur Scala, VMBO in Teteringen
– de heer Titus Frankemölle, hij zal de visie vanuit de sociale leer van de Kerk op onderwijs en armoede verwoorden

Publieke tribune
De Antoniusacademie is een rondetafelconferentie voor genodigden. Belangstellenden kunnen zich echter melden voor de publieke tribune (via Hanneke Oomen, T 076 5223444, E hoomen@bisdombreda.nl),

Sociale leer van de Kerk
De Antoniusacademie is een forum waar mensen uit Kerk en samenleving op uitnodiging van de bisschop van Breda bij elkaar komen om een thema uit de sociale leer van de Kerk nader uit te werken en uit te dragen. De bijeenkomsten vinden plaats in de ontmoetingsruimte van de H. Antoniuskathedraal.

Een boodschap voor rijk en arm
De heilige Antonius (12e-13e eeuw) is de patroonheilige van de kathedraal in Breda. De heilige Antonius had in zijn tijd veel oog voor het leven en de ontplooiingskansen van individuele armen. Hij kwam voor hen op in zijn prediking én door zijn concrete voorbeeld. Antonius had ook zorg voor rijken en machtigen, namelijk dat zij door zijn prediking op hun beurt evenzeer oog zouden krijgen voor het leven van de kleinen en hen als mens, naar Gods beeld geschapen, zouden herkennen en erkennen.

Het Antoniusraam in de H. Antoniuskathedraal in Breda.

 

Andere berichten