‘Alles in bruikleen’ (dag 2 bisdombedevaart op weg naar Czestochowa)

19 oktober 2014

Op zondag 19 oktober vertrokken de zeven bussen van de bisdombedevaart rond 8 uur ’s ochtend in Friedrichroda, op weg naar Czestochowa. Ongeveer 12 uur later kwamen alle bussen daar aan en maakte iedereen zich op voor een laat Pools diner.

Onderweg genoten de pelgrims van het mooie weer en de landschappen van Thüringen, Saksen en Silezië. In de bus baden ze samen het ochtend-, het middag- en het avondgebed en keek men naar een van de meegenomen video’s over het leven en de betekenis van de heilige paus Johannes Paulus II.

Nog net voor de grensovergang naar Polen vierde de groep de eucharistieviering in de kathedraal van Görlitz. Even was er paniek. De kathedraal wordt namelijk gerestaureerd en op dar moment was de deur gesloten en de kathedraal voor de bezoekers niet toegankelijk. In zijn openingswoord bracht bisschop Liesen kort de diocesane bedevaart naar Rome in 2002 in herinnering. Dit in verband met de zaligverklaring van paus Paulus VI die vandaag in Rome plaatsvond.

Vicaris Verbeek verzorgde de homilie. Hij herinnerde de pelgrims eraan dat we alles in bruikleen hebben. Dit geldt ook voor koningen en keizers. Zij hebben hun rijk in bruikleen om daarbinnen te zorgen voor gerechtigheid en vrede, voor iedere persoon. Het is de plicht van elke gelovige om het wereldlijk gezag te wijzen op zijn verplichtingen als het tekort schiet in de vervulling van zijn roeping. Dit is de roeping van elke christen. Daaraan herinnert ons ook Wereldmissiedag, die vandaag werd gevierd.

De heilige paus Johannes Paulus II heeft steeds deze spanning ervaren. Het concentratiekamp Auschwitz, dicht bij zijn geboorteplaats Wadowice gelegen, heeft een grote impact gehad op zijn leven. Na de ineenstorting van het nazisme kreeg hij te maken met het totalitair systeem van het communisme, waarin de mensen op allerlei manieren onderdrukt werden. Hij heeft oprecht vanuit het gelaat van Jezus Christus het wereldlijk gezag een spiegel voorgehouden. Dit heeft hij ook als paus gedaan. Hij reisde de hele wereld af als een moderne missionaris. Hij opende de ogen van de wereld voor alle noden die er zijn. Het gaat bij de eerbiediging van Gods naam naast het zorgen voor een mooie en goed verzorgde liturgie, die deze eerbied oproept, er ook om om op te komen voor de waardigheid van iedere persoo. De heilige paus Johannes Paulus II heeft laten zien dat we op aarde alles in bruikleen hebben en moeten leven vanuit de boodschap dat Jezus Christus door zijn lijden en verrijzenis de poorten van de hemel geopend heeft.

De kathedraal van de heilige Jacobus ligt tegen het centrum van Görlitz en is eind negentiende eeuw gebouwd door Joseph Ebers, de bouwheer van het bisdom Breslau. Het is een neogotische drie-schepige hallenkerk. De kerk is gebouwd als parochiekerk voor de katholieken van Görlitz. Na de oprichting van dit bisdom in 1994 werd hij kathedraal. Momenteel wordt de kathedraal ingrijpend gerestaureerd.

(Foto: R. Mangold)

Andere berichten