Al lopend bidden: pelgrimage naar Oostakker

10 mei 2015

Het bisdom van Breda viert momenteel het Jaar van het Gebed. In het bisdom zijn verschillende ‘kleine bedevaarten’. Sinds 2006 trekt jaarlijks in de meimaand een voet- en fietsbedevaart vanuit het Zeeuws-Vlaamse Westdorpe naar Oostakker, het ‘Lourdes van Vlaanderen’. Dit jaar gebeurt dit van zaterdag 16 op zondag 17 mei.

Karel de Hulsters uit Westdorpe is de initiatiefnemer van deze tocht. “Tot en met 1966 vond jaarlijks een bedevaart plaats. In dat jaar stopte de traditie. Geleidelijk aan groeide het idee om weer op bedevaart te gaan. In 2006 was de tijd rijp en hebben we het initiatief genomen om naar Oostakker te pelgrimeren. Sindsdien hebben we elk jaar de tocht gemaakt.”

Te voet, per fiets of auto
“Bedevaartgangers gaan te voet, met de fiets of met de auto,” weet De Hulsters. “Zo komen we in totaal tot 120 deelnemers. Emeritus-pastoor Miel Erpelinck trekt ook mee. “De voetpelgrims vertrekken al om kwart voor één in de nacht. Het is een tocht van ongeveer 55 kilometer. Zij komen om kwart over zes in de ochtend aan in Oostakker. De fietsers vertrekken om half vijf en de auto’s om 6.00 uur,” vertelt Karel de Hulsters. “Rond kwart voor zeven is ieder in Oostakker. Pastoor Erpelinck celebreert om 7.00 uur de heilige Mis in de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Oostakker. Daarna volgt een ontbijt in het klooster van de broeders. We brengen een bezoek aan de Lourdesgrot. Voor de wandelaars is dan het moment van vertrekken aangebroken. Om drie uur in de middag zijn we dan thuis.”

Behoud van traditie
Waarom De Hulsters meegaat? “Bij mij groeide het besef dat zoveel aan het verdwijnen was en we toch bepaalde dingen moeten behouden. Daarbij hoort de bedevaart naar Oostakker. Ik geniet van de verbondenheid en het samen vieren.” Hij bekent dat de sportieve uitdaging hem ook wel wat doet. “Om alles voor te bereiden ben ik pas in Oostakker geweest. Er komt toch nog het nodige bij de organisatie kijken. Je ziet dat deze Vlaamse bedevaartplaats in de meimaand echt leeft.”

Historische wortels
De Mariaverering in Oostakker is ontstaan in de negentiende eeuw door toedoen van de adellijke familie De Plotho. Deze leefde op het kasteel van Slotendries. Een van de leden van deze familie wilde aanvankelijk trappist worden, maar het harde leven van deze strenge monniken bleek te zwaar. Hij keerde terug naar huis en werd in 1790 tot priester gewijd. Op het domein liet deze priester een kluis bouwen. Hij leefde er tot aan zijn dood in 1811.

Na zijn overlijden raakte de kluis in verval. Zestig jaar later woonde markgravin De Courtebonne op het domein. Zij was weduwe geworden en leefde met haar zoon Arthur die ongeneeslijk ziek was. Zij besloot de kluis om te vormen tot een aquarium en er een kunstmatige rots bij te plaatsen. De pastoor van Oostakker stelde voor er een beeld van Onze Lieve Vrouw van Lourdes in te plaatsen. Dit gebeurde. In 1873 wijdde de pastoor het beeld plechtig in.

Al snel deden de geruchten over genezingen de ronde. Er kwamen steeds meer pelgrims naar Oostakker. Op 7 mei 1875 vindt er een wonderbaarlijke genezing plaats. Pieter de Rudder genas, na acht jaar ziekte, van een beenbreuk en kon weer lopen. Als gevolg hiervan nam het aantal bedevaartgangers sterk toe en verrees in 1877 naast de grot een kerk. De zorg voor het bedevaartsoord werd toevertrouwd aan de jezuïeten. In 1888 is het Mariabeeld gekroond. De bisschop van Gent erkende in 1808 het wonder. In 1924 is de kerk tot basiliek verheven.

De kerk is een bakstenen gebouw, in neogotische stijl, ontworpen door architect E. Van Hoecke-Peeters. De kerk is toegewijd aan Onbevlekte Ontvangenis van Onze Lieve Vrouw, de naam waarmee Maria zich op 11 februari 1858 in Lourdes bekend maakte aan de heilige Bernadette Soubirous.

 voor verdere informatie: www.basiliekoostakker.be

Andere berichten