Aftrap leergang spiritualiteit

29 mei 2007

Op 25 mei maakte het bisdom Breda een begin met de diocesane leergang ‘Spiritueel leiderschap’. Dit deed het door een voordracht van de Duitse benedictijn Anselm Grün over spiritueel leiderschap in een pastorale context. De lezing vond plaats in de Goede Herderkerk in Roosendaal.

Inhoud voorop
De nieuwe leergang staat onder leiding van Jos van Genugten en Birgit Verstappen, beiden medewerkers van de Pastorale Dienstverlening van het bisdom Breda. Van Genugten wees er in zijn inleiding op dat een van de speerpunten in de beleidsnota In de duizend gezichten van Uw volk is: de inhoud staat voorop. “Pastorale beroepskrachten moeten in staat zijn om met mensen over hun zielevragen te spreken. Zowel in parochies als in zorgcentra kleeft aan hun leiderschap een spirituele kant,” aldus Van Genugten. Volgens Van Genugten was Anselm Grün de aangewezen man om deze leergang in te leiden. “Hij heeft veel ervaring met spirituele leiding en de begeleiding van priesters en pastorale beroepskrachten.”

Wellness-spiritualiteit maatschappelijk weinig relevant
Grün benadrukte dat zelfkennis voor spiritueel leiderschap noodzakelijk is. Spirituele leiders moeten de gave van onderscheid bezitten. Ze zijn zelf ook onderweg, net als degenen die zij begeleiden. Spirituele leiding vormt volgens hem dan ook een uitdaging voor hen. Hij schetste verschillende beelden van spiritueel leiderschap aan de hand van Bijbel en traditie.
Volgens Grün zet een geestelijk leider mensen aan tot verandering. In die zin oefende Grün kritiek uit op de zogenaamde ‘Wellness’-spiritualiteit. Deze buigt de mensen op zichzelf terug en is zijns inziens dan ook een vorm van ‘narcistische regressie’. “Deze vorm van spiritualiteit heeft weinig maatschappelijke relevantie,” aldus Grün.

Leergang Spiritueel leiderschap Breda
De leergang Spiritueel leiderschap gaat met een tweedaagse bijeenkomst van 12 pastores van start op 11 en 12 september. Vervolgens zijn er driemaal drie dagen gepland tot juni 2008 , worden intervisiegroepen samengesteld en is er de mogelijkheid van geestelijke begeleiding , voor wie dat wil. De leergang die in september start, is een pilot. In principe wordt deze leergang in de komende vijf jaar jaarlijks aangeboden.
De leergang spiritueel leiderschap is bedoeld om het leiderschap van pastores te verdiepen en te versterken om hen beter voor te bereiden op de nieuwe taken die hen wachten. De ontwikkeling van de persoonlijke spiritualiteit, de inhoud van de pastorale arbeid en de organisatie hiervan zullen in de leergang aan bod komen. Deelname staat open voor alle pastorale beroepskrachten van het bisdom Breda.

Een uitgebreide beschrijving van de leergang is bij de lezing van Anselm Grun in Roosendaal uitgereikt. Voor wie deze wil ontvangen, gaarne een mailtje naar: jvgenugten@bisdombreda.nl 

Anselm Grün en de leiders van de leergang, Jos van Genugten en Birgit Verstappen.

(Foto’s: Myriam de Jong-Smits)

Andere berichten