Aftrap bisdombedevaart in Bergen op Zoom

1 oktober 2019

Met een hartelijk ontvangst in het schoolgebouw van Roncalli te Bergen op Zoom, werden de bedevaartgangers die op zaterdag 12 oktober naar Italië vertrekken bijgepraat met de laatste informatie over de bedevaart. De startmiddag op zondag 29 september was de laatste voorbereidende bijeenkomst op de bedevaart.

Banden met Sotto il Monte
De keuze om de samenkomst te houden in het schoolgebouw van Roncalli Scholengemeenschap te Bergen op Zoom is niet toevallig. Roncalli heeft sterke banden met Sotto il Monte, de geboorteplaats van de heilige paus Johannes XXIII. De bedevaart van het bisdom Breda doet op vrijdag 18 oktober 2020 deze plaats aan.

Hartelijk ontvangst
De school ontving de bedevaartgangers uiterst hartelijk. Onder het genot van koffie en appelflappen ontmoetten de bedevaartgangers elkaar. Voor sommigen was het een hernieuwde kennismaking. Geerten Kok presenteerde het programma van de bedevaart en verstrekte praktische informatie over hotels en opstapplaatsen.

Vicaris Verbeek ging in op het karakter van de reis. Vicaris Verbeek: “Het wordt een reis van bezinning, ontspanning, horizonverbreding en geloofsverdieping. De Regel van Benedictus kenmerkt zich door haar gevoel voor evenwicht. De benedictijnse spiritualiteit helpt ons ook in balans te komen.”

“Het wordt een reis van bezinning, ontspanning, horizonverbreding en geloofsverdieping.”

Bisschop Liesen zegende de Benedictuskruisjes waaraan de deelnemers elkaar kunnen herkennen. Onder leiding van Jan Schuurmans repeteerden de deelnemers enkele liederen die tijdens de bedevaart gezongen worden.

Roncalli: verbindend
Een jaar lang hield het Sint Franciscuscentrum een voorprogramma rondom de benedictijnse spiritualiteit. Tijdens deze laatste bijeenkomst stond Sotto il Monte centraal. Leo Goossens, conrector van Roncalli Scholengemeenschap, belichtte de relatie van de school met Sotto il Monte. De school is op 15 september 1960 in gebruik genomen en op 6 februari 1961 ingezegend. “Juist in deze periode was Johannes XXIII paus. Roncalli is zijn familienaam,” aldus conrector Goossens. “De school koos voor het gebruik van deze familienaam. Bij de inzegening waren de broer en een nicht van de paus aanwezig, samen met de burgemeester van Sotto il Monte.”

“Paus Johannes XXIII is voor ons een bijzonder inspirerend persoon. Hij stond open voor mensen met andere overtuigingen en zette concrete stappen naar andere christelijke kerkgemeenschappen. Onze school heeft dit concreet gedaan door in 1971 te fuseren met de protestants-christelijke Juliana-MAVO in Bergen op Zoom. Sinds die periode zijn wij een interconfessionele samenwerkingsschool die voor iedereen openstaat.”

Steen uit het geboortehuis van Johannes XXIII
Goossens wees in zijn inleiding op verschillende herinneringen aan paus Johannes XIII in het gebouw. Zo is er in een van de muren een steen uit het geboortehuis van Johannes XXIII gemetseld. Bij de inzegening van het gebouw ontving de school van de inwoners van Sotto il Monte een Maria-icoon en borduurden de leerlingen onder leiding van mevr. Merk, lerares handwerken, een wandkleed met het wapen van paus Johannes XXIII.

Benedictijnse invloed in het schoolgebouw
Het gebouw van de Roncalli Scholengemeenschap draagt een licht benedictijns karakter. De architect Jos Bedaux wordt gerekend tot de Bossche school, een groep architecten die zich liet inspireren door het gedachtegoed van de benedictijn Hans van der Laan (1905-1991), oorspronkelijk monnik van de Sint Paulusabdij in Oosterhout en later van de abdij Sint Benedictusberg in Vaals.

Roncalli Scholengemeenschap te Bergen op Zoom. Foto: Google Maps

Andere berichten