Afsluiting verdiepingsbijeenkomsten Wereldjongerendagen

8 juni 2013

Voorafgaand aan de Wereldjongerendagen vonden in de bisdommen Breda en Rotterdam zes verdiepingsbijeenkomsten plaats rond het thema ‘Ga, en maak alle volkeren tot leerling!’ Op vrijdagavond 7 juni vond de laatste bijeenkomst plaats onder leiding van pastoor Ad van der Helm.

Christus bekend maken
De jongeren kwamen hiervoor naar het bisdomkantoor in Breda. Daar leidde pastoor Van der Helm het thema van deze laatste avond kort in: samen Christus bekend maken met de hele Kerk, en antwoord geven op de roepstem van God en zeggen “Hier ben ik, Heer”.

Hij legde uit dat het thema te maken heeft met erop uittrekken en missionaris zijn, en dat geloof niet iets is dat je voor jezelf houdt, maar dat moet worden uitgedragen. “Geloof is iets dat gedeeld moet worden, want het gaat niet alleen om ons, maar ook om de wereld,” gaf hij aan.

Missonaris zijn in het dagelijks leven
De Kerk heeft vele missionarissen gekend. “Mensen waren missionaris niet alleen om goede werken te doen, maar vanwege het evangelie en vanuit hun geloof. Je kunt missionaris zijn ver weg, maar ook in je dagelijks leven,” aldus Ad van der Helm, die de jongeren erop wees dat het volgens het evangelie bijvoorbeeld zaliger is te geven dan te ontvangen. “Dat is in de wereld waarin we leven een ontzettend belangrijk uitgangspunt. Kun je iets doen zonder dat je er iets voor terugkrijgt? Het evangelie zegt: begin nou maar met geven en dan zul je zien dat je veel terugkrijgt, wel honderdvoud. Neem het risico maar.”

De kerkgemeenschap
Na het lezen van een tekst uit het Johannesevangelie (Joh. 4, 34-38) kwam de brief ter sprake die de paus de jongeren stuurde vanwege de Wereldjongerendagen. De paus schrijft daarin onder meer over het antwoord dat de jongeren mogen geven (“Hier ben ik, Heer”) binnen de gemeenschap van de Kerk. “We zijn allemaal bouwstenen in de Kerk,” aldus pastoor Van der Helm.

Samen op reis
“We gaan op pelgrimstocht en bedenk straks als je in Rio bent, dat je in het voetspoor staat van alle mensen die als missionaris de wereld in zijn getrokken. En laat je niet ontmoedigen. Soms vinden mensen dat geloof niet meer van deze tijd is. Het samen op reis zijn is daarom ook  bemoedigend.”

Geloofsgesprek
De jongeren gingen daarna in twee groepen uiteen. Daarin bleek dat het onderlinge geloofsgesprek al volop is begonnen. Er ontstond een levendig gesprek naar aanleiding van drie vragen die ze meekregen:.
– Wat betekent de kerkgemeenschap voor mij?
– Wie inspireren mij om te geloven en er mee bezig te zijn?
– Durf ik te vertrouwen op de heilige Geest?

De Kerk
“De Kerk is een gemeenschap, waar je eenheid kunt ervaren en wildvreemden kunt aanspreken, en waar God het fundament van is,” gaf iemand aan. “Het is een groep mensen die je niet zelf uitkiest, maar die door God samen is gebracht en die veel diverser is dan een vriendenkring,” vertelde een ander. ”

Het is een gemeenschap waar mensen op elkaar betrokken zijn: “Als je mensen leert kennen, hun strijd en ook hun lijden, leer je ze meer liefhebben.” En waarin je mag leren van elkaars goede en slechte kanten: “Je herkent ook dingen van jezelf in anderen, zoals bijvoorbeeld hoogmoed, en mag ervaren dat je in je strijd niet alleen staat. Door ervaringen uit te wisselen met anderen word je gesteund.”

‘Vertellen over wat God met je doet’
De Wereldjongerendagen zijn een impuls voor geloofsgesprek. De jongeren gaven aan dat het, net als na een gewone bedevaart, een uitdaging is om dat na thuiskomst vast te houden en voort te zetten in de parochie. Zoals een van de deelnemers het verwoordde: “Vertellen over wat je raakt en wat God met je doet en hoe God mensen gelukkig kan maken.”

Tuinfeest 23 juni Bovendonk
De Wereldjongerendagen komen steeds dichterbij. Half juli vertrekken de deelnemers van de reis Binding voor het voorprogramma in Paramaribo om daarna door te reizen naar Rio de Janiero. Maar eerst is er op zondag 23 juni nog een tuinfeest op Bovendonk voor alle deelnemers aan deze WJD-reis.

 

Andere berichten