Afscheid van zeven medewerkers

11 juli 2022

Op donderdag 30 juni 2022 nam het bisdom Breda afscheid van een zevental gewaardeerde medewerkers. Tijdens een barbecue ter afsluiting van het werkjaar, werd stilgestaan bij het vertrek van Bob van Geffen, Nicole Weinberg, Annette Stinenbosch, Jan Schuurmans, Rosalina Boer, Nina Buitenweg en Harm Ruiter.

Bob van Geffen en Nicole Weinberg treden uit dienst vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Jan Schuurmans maakt gebruik van een regeling voor vervroegde uittreding. Annette Stinenbosch neemt afscheid vanwege het aflopen van haar contract. Rosalina Boer heeft een andere functie aanvaard als docent levensbeschouwing. Nina Buitenweg heeft laten weten dat zij na de zomer terug zal treden als tienerwerkster. Harm Ruiter neemt afscheid vanwege het aflopen van zijn contract als projectleider voor de conferentie van de Missionaire parochie.

Ben Hartmann, directeur van het Sint Franciscuscentrum, richtte zich tot Nina, Nicole. Rosalina en Harm. Hij noemde een aantal memorabele gebeurtenissen en kwaliteiten van eenieder. Afscheid nemen voelt raar van mensen met wie je zo intensief en vertrouwd hebt samengewerkt. Ben prees uitdrukkelijk de organisatorische vaardigheden van Nicole Weinberg waardoor het Sint Franciscuscentrum tot bloei is gekomen. Tegelijkertijd begrijpt hij dat ieder op een andere manier voor de Kerk actief zal blijven. Dan kom je elkaar geheid nog eens tegen. Leo Blom prees Annette Stinenbosch voor haar toewijding en grote bestuurlijke kwaliteiten. Bisschop Liesen sprak woorden van waardering uit voor de jarenlange trouwe inzet van Bob van Geffen die in het bisdom verschillende functies heeft gehad. Bob is een denker met een groot hart voor mensen. In het pastorale veld is zijn verbindende talent heel vruchtbaar gebleken. Bisschop Liesen schetste de grote bijdrage van Jan Schuurmans aan de ontwikkeling van kerkmuziek en de diocesane vieringen. Hij memoreerde ook de manier waarop Jan muziek maakt en doorgeeft. Dat schept vriendschap, gemeenschap en zin om samen te zingen.

De vertrekkende collega’s spraken zelf ook een woord van dank tot de aanwezigen. Bob deelde daarbij een boekje uit waarin hij ervaringen en gedachten samenbrengt van mensen die vertrekken uit kerkelijke dienst. Tussen een zestal interviews met oud-collega’s door reflecteert hij op het bisdom als zowel een gelovige als professionele organisatie. Binnenkort verschijnen er op de bisdomwebsite interviews met de vertrekkende medewerkers.

 

Andere berichten