Afscheid van pastoor-vicaris Wiel Wiertz op 23 november

10 november 2014

Op zondag 23 november neemt pastoor-vicaris Wiel Wiertz tijdens de eucharistieviering van 10.30 uur afscheid van zowel de Augustinusparochie als van het vicariaat Breda. De viering vindt plaats in de Franciscuskerk, Belgiëplein 6, 4826 KT Breda.

Met ingang van het nieuwe kerkelijk jaar, 30 november 2014, heeft bisschop Liesen pastoor-vicaris Wiel Wiertz benoemd tot pastoor van de drie parochies van Zeeuws-Vlaanderen. Wiel Wiertz gaat leiding geven aan de pastorale teams en de parochiebesturen van de Elisabethparochie in Midden-Zeeuws-Vlaanderen, de H. Andreasparochie in West-Zeeuws-Vlaanderen en de parochie H. Maria Sterre in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Hij blijft voor een dag per week beschikbaar als vicaris voor de coördinatie van het vormsel in het bisdom en de zorg voor de emeriti.

Na afloop van de viering op 23 november is er gelegenheid voor het wisselen van persoonlijke woorden van afscheid met pastoor-vicaris Wiertz. In verband met de praktische organisatie wordt gevraagd om aanmelding via E vic.breda@bisdombreda.nl.

In de nieuwsbrief van het vicariaat Breda gaat Annemiek Waij, stafmedewerker van het vicariaat, in op het naderende afscheid: “Per 1 april 2007 werd Wiel Wiertz deken van het dekenaat De Baronie. Op 1 juni 2012 werd hij vicaris van het vicariaat Breda. En nu met ingang van het nieuwe kerkelijk jaar gaat hij in deze verantwoordelijkheid de oostelijke helft van ons bisdom verlaten. Hij volgt opnieuw zijn roeping, hij laat zich raken. […] Als collega in het dekenaat en vicariaat heb ik hem zien ontwikkelen van pastoor naar ook deken en vicaris. Hij kan pastoor en vicaris zijn omdat hij Wiel blijft en steeds opnieuw zichzelf vindt als priester in Gods kerk. […] Dat de Geest van God met je mee zal trekken op de weg die je gaat, dat wensen we je van harte toe. We blijven tochtgenoten.”

 

Andere berichten