Afscheid van betrokken collega

25 maart 2007

“Een zeer betrokken collega met wie je het zo heerlijk oneens kon zijn." Zo typeerde diocesaan directeur B. van Geffen Ria Mols. Ria Mols nam afscheid als pastoraal werkster voor arbeid en diaconie. Ze werkte sinds 1996 voor het bisdom Breda. Zij hield zich vooral bezig met de problematiek van armoede en uitsluiting. Het laatste jaar werkte Mols voor het Annahuis in Breda. Namens de bisdomleiding bedankte Van Geffen haar uitdrukkelijk voor haar trouw aan mensen die in de knel zitten en haar inzet voor de waardigheid van mensen.

Ria Mols confronteerde de aanwezigen op de film Rosetta. Deze indrukwekkende Belgische film uit 1999 schetst de wanhopige strijd van de zeventienjarige Rosetta om een normaal leven te leiden. In een kringgesprek gingen Anneke van Elderen, betrokken bij het Annahuis, Wilma van Os van de Stichting Leergeld en Ria Mols zelf in gesprek over de film. In haar slotwoord benadrukte Mols dat het de plicht is van kerken om zich te blijven bekommeren om mensen die in de puree zitten. “Jezus heeft, naar mijn idee, niets met gebouwen. Jezus heeft wel iets met mensen en zeker met mensen die in het verdomhoekje zitten.”

Ria Mols blijft ook na haar pensionering actief in het Annahuis.

Andere berichten