Afscheid drs. Leny van der Heijden-Scholtens

16 juni 2012

Op donderdagmorgen 14 juni 2012 heeft drs. Leny van der Heijden-Scholtens op het bisdomkantoor afscheid genomen. Zij vervulde sinds 1 oktober 2010 in parttime dienstverband de taak van hoofd van het bureau van het officialaat. 

Vicaris-generaal Vincent Schoenmakers, die aangaf dat het tot spijt van beide partijen niet mogelijk was haar tijdelijk contract wederom te verlengen, sprak haar namens de bisschop toe.

Hij dankte haar voor het werk op het officialaat, dat ze zorgvuldig en met ervaring in en kennis van het canoniek recht heeft gedaan. Hij meldde ook dat zij als een prettige en gezellige collega door de bisdommedewerkers was ervaren.

Leny van der Heijden-Scholtens, die haar werkverband beëindigt per 1 juli 2012, gaf in haar dankwoord aan graag en met plezier op het bisdomkantoor te hebben gewerkt.

 

Andere berichten