Afronding van het diaconale project ‘Geloof in je toekomst’

26 oktober 2017

Simon Dankers was van 2014 tot 2017 projectmedewerker van het Bisdom Breda voor het project ‘Geloof in je toekomst’. Dit is een diaconaal project dat hij onder auspiciën van het Sint Franciscuscentrum uitvoerde. Het project voor jongeren in kansarme situaties zette in Roosendaal en in Breda huiswerkbegeleiding op, samen met een groep vrijwilligers, voor scholieren uit het basis- of middelbaar onderwijs.

Huiswerkbegeleiding en bijles voor kinderen en tieners
Een project heeft altijd een begin en een eind en Simon neemt afscheid van het bisdom nu het project is afgerond. Hij kijkt met plezier terug op afgelopen drie jaren. “We leverden met dit project een bijdrage aan de intellectuele en persoonlijke vorming van jongeren in de leeftijd van 10 tot 16 jaar,” zegt hij voordat hij ingaat op het concrete verloop van het project. “Dit was ook ons doel. We realiseerden dit door huiswerkbegeleiding en bijles voor kinderen en tieners, met name voor diegenen die het commerciële aanbod niet kunnen betalen. De intellectuele vorming is immers erg belangrijk voor de toekomst van een kind. Het hangt mede hiervan af welke positie iemand in de samenleving gaat bekleden. Door ons wekelijks aanbod bied je een bredere vorming aan. Je ontwikkelt je tot een gesprekspartner van een jongere en je komt in contact met de ouders.”

Roosendaal en Breda
“Ik heb me het eerste jaar georiënteerd in het bisdom,” vervolgt Simon. “Ik heb gekeken waar ik zou kunnen beginnen. We zijn op twee plaatsen gestart, in Roosendaal en in Breda. In Breda ontving de parochiekern Sint Franciscus ons gastvrij. We verzorgden bijlessen in een ruimte van de kerk. We wierven via scholen en supermarkten. Het was opmerkelijk dat we de meeste aanmeldingen via de supermarkt kregen. Later kwamen er kinderen via mond tot mond reclame. Enkelen kwamen ook via de website van het Sint Franciscuscentrum.”

“In Roosendaal werkte ik nauw samen met de Diaconale Stad Roosendaal, nu de Gemeenschap Sant’Egidio. Basisschool de Appel in de Roosendaalse wijk Westrand hielp om in contact te komen met kinderen en uiteindelijk kwamen er kinderen van verschillende scholen. We stemden de inhoud van de bijles af met de scholen, zodat ons aanbod en dat van de school op elkaar aansloot. De bijlessen vonden op een weekdag plaats. Op beide plaatsen duurde de bijles één uur.” In Breda maakten wekelijks acht tot negen kinderen gebruik van het aanbod. In Roosendaal was de groep groter, ongeveer twintig kinderen en jongeren. “Daar begonnen we met één kind, maar er was een stijgende lijn. We zagen ook dat een aantal kinderen met het oog op de CITO-toets bijlessen nam.”

Vrijwilligers en voortgang
“Vrijwilligers verzorgen in beide plaatsen de bijlessen,” vervolgt Simon. “Het grootste deel heeft een onderwijsachtergrond en kan op grond daarvan bijles geven. Het gaat dan om overhoren van de stof of het uitleggen van een bepaald onderwerp. In Roosendaal hielp een gepensioneerde natuurkundeleraar mee.” De activiteiten die voortkomen uit het project worden voortgezet door vrijwilligers. “In Roosendaal draagt de Gemeenschap Sant’Egidio het project verder. Het project ‘Geloof in je toekomst’ kreeg een duidelijke kerkelijke identiteit mee,” stelt Simon. “De vrijwilligers zijn allemaal kerkbetrokken katholieken die het werk vanuit hun geloof doen. In Breda wordt gebruik gemaakt van een ruimte van de parochie, in Roosendaal van een wijkhuis. Aan het project deden kinderen en jongeren van verschillende levensovertuigingen mee. Het was en blijft een diaconale activiteit, geen catechetisch project,” benadrukt Simon. “Ik ben blij dat het doorgaat.”

Over Simon Dankers
Simon Dankers voltooide onlangs zijn promotieonderzoek naar de geschiedenis van de teksten die tot 1614 bij de kerkelijke huwelijkssluiting gebruikt werden. Hij zal de doctorsgraad behalen aan de Philosophisch-Theologische Hochschule SVD Sankt Augustin nabij Bonn. Daarnaast behaalde hij een mastergraad in de psychologie aan de Universiteit van Utrecht.

In Roosendaal draagt de Gemeenschap Sant’Egidio het project verder. (Foto: Ramon Mangold)

Andere berichten