Adventsactie 2016: Hoop voor moeder en kind

30 november 2016

“In onze kinderen wordt geschiedenis zichtbaar, maar ook toekomst. Zo brengen onze kinderen hoop.” Adventsactie zet in 2016 vijf bijzondere projecten in het Licht van Advent: ze koesteren alle vijf moeders en kinderen. Tijdens de bijeenkomst op 28 november die vooruitblikte op de Vastenactie 2017, kwam ook de Adventsactie 2016 ter sprake. Vijf projecten vragen in de tijd tot Kerstmis om steun voor moeders en kinderen.

Katholieke solidariteitsacties
De Adventsactie is net als de Vastenactie eem katholieke solidariteitsactie. Geïnspireerd door de katholieke sociale leer richten zij zich op de ontwikkeling van de hele mens. “Op deze manier doen we mee met Gods bevrijdend handelen. Dit omvat alle facetten van het leven, lichamelijk, geestelijk, materieel en ecologisch,” vertelt Guus Prevoo. Hij is missionair werker van de landelijke organisatie en bij beide acties betrokken. “De organisatie, de Stichting Bisschoppelijke Vastenactie, richt zich met name op de economische en sociale component van het menselijk bestaan.”

Hoop voor moeder en kind
Het motto van de Adventsactie luidt: Hoop voor moeder en kind. De Advent is een periode van verwachting. “We beoefenen solidariteit omdat we deze zelf ontvangen hebben,” aldus Prevoo. “De Adventsactie ondersteunt vijf projecten voor de periode van drie jaar. Hiervoor werken we samen met partnerorganisaties.”

Het gaat om:

 1. Straatkinderen in Rwanda
  In Rwanda leven veel kinderen op straat. Vaak is dat het gevolg van armoede op het platteland, aids, werkloosheid of armoede. Samen met Fidesco vangt de organisatie CECYDAR de kinderen in de hoofdstad Kigali op om hen daarna terug in hun thuisgezin te kunnen plaatsen.
 2. Kinderen in sloppenwijken in Burkino Faso
  In Burkino Faso werken de zusters van de Goede Herder voor en met vrouwen en kinderen in de sloppenwijken. Vrouwen en kinderen zijn kwetsbaar door het ontbreken van onderwijs en gezondheidszorg. Zo worden ze het slachtoffer van geweld en mensenhandel. De zusters willen een huis inrichten voor vrouwelijke slachtoffers van geweld. Daarnaast stichten ze binnen drie jaar een kleuterschool. Hier vangen ze 195 kleuters op.
 3. Kinderen op de westelijke Jordaanoever
  Op de westelijke Jordaanoever groeien veel kinderen op in een onveilige of ongezonde woning. Dat heeft een slechte invloed op hun gezondheid en schoolloopbaan. De Ridderorde van het Heilig Graf helpt deze gezinnen met het opknappen van hun huis. De Bisschoppelijke Adventsactie biedt steun.
 4. Aids-preventie in Malawi
  Malawi is een van de armste landen ter wereld. Tien procent van de bevolking is besmet met HIV en Aids. De gemeenschap van Sant’Egidio werkt met de regering mee in de Aids-preventie. Sant’Egidio geeft voorlichting over Aids-preventie en richt hiertoe informatiecentra op.
 5. Vrouwen in de Democratische Republiek Congo
  In de Democratische Republiek Congo richten de redemptoristen naaiateliers op voor vrouwen. Ze organiseren cursussen waar vrouwen leren lezen, boekhouden en les krijgen in landbouwtechnieken en levensbeschouwing. Scholing en alfabetisering bieden toegang tot een beter bestaan.

Andere berichten