Adventsactie 2014 in de parochies in Breda: onderwijsproject ‘Vreedzaam samenleven in Bethlehem’

16 december 2014

In de periode voor Kerstmis besteden parochies in het hele bisdom aandacht aan de Adventsactie. De kernboodschap van de Adventsactie is ‘Kom samen in actie om hoop te brengen in het Licht van Kerstmis’. Er is geen duisternis in staat om licht te overschaduwen, maar het kleinste lichtje kan de grootste duisternis verdrijven. Ook in Breda wordt het licht verspreid.

De parochies van de stad Breda hebben tijdens de Adventsactie voor één gemeenschappelijk project gekozen. Ze voeren actie voor het project ‘Vreedzaam samenleven in Bethlehem’.

Leven in het Heilig Land: verschillen respecteren
In Bethlehem leeft en werkt Toine van Teeffelen. Hij is geboren en getogen in Breda. Hij werkte in Bethlehem als onderwijsconsulent en zag dat de Palestijnse jongeren verlangden naar een hoopvol toekomstperspectief en een actieve rol in de samenleving. Daarom zet hij zich persoonlijk in voor een bijzonder onderwijsprogramma: ‘Leven in het Heilig Land: verschillen respecteren.’

De gezamenlijke parochies van Breda belegden op 4 december een bijeenkomst in de ruimten bij de kerk van de H. Aartsengel Michael. Op deze goed bezochte avond sprak Toine van Teeffelen over het project. Voorafgaand aan deze avond vond een solidariteitsmaaltijd plaats.

“Buiten deze avond, is er in de parochies gecollecteerd,” vertelt Frans Verkleij, pastoraal werker in de heilige Augustinusparochie. “In de verkondiging besteden we aandacht aan het project, ook door middel van symbolen. We hebben twee betonblokken van een halve meter hoog bij elkaar geplaatst. In het midden ontspringt een roos als symbool van de overwinning van de verdeeldheid.”

Licht brengen in donkere dagen
De H. Augustinusparochie schenkt ook aandacht aan de materiële en geestelijke nood in de eigen omgeving door middel van de kerstactie. “We willen degenen die het moeilijk hebben vanuit de parochie een attentie aanbieden,” vertelt Frans Verkleij. “Hierbij kun je denken aan mensen die het afgelopen jaar een dierbare verloren hebben maar ook aan mensen die het niet breed hebben. We bieden hun een lichtje met een kerstukje aan. Zo brengen we licht in donkere dagen. Deze stukjes maken we zelf.”

Project Vreedzaam samenleven in Bethlehem
In de Westelijke Jordaanoever leven moslims en christenen samen. De omstandigheden zijn er moeilijk en gespannen. Vanwege de ingewikkelde politieke situatie is het lastig en zelfs onveilig om te reizen in het gebied. Een scheidingsmuur met controleposten bemoeilijkt het reizen nog meer. Veel bewoners van de Westbank komen dan ook nauwelijks buiten hun eigen regio.

Het onderwijsprogramma van Toine van Teeffelen bevordert het begrip tussen jongeren met een christelijke en een islamitische achtergrond, die samenleven op de Westbank. Via de jongeren wordt er gebouwd aan een nieuwe generatie Westbankbewoners, die open staat voor elkaar en die respectvol met andere religies omgaat. Het programma is onderdeel van een groter schoolprogramma dat al sinds 1999 bestaat en dat helpt religieus extremisme te beteugelen. Daarnaast draagt het programma bij aan het gemeenschapsgevoel in dit geïsoleerde gebied. De Adventsactie wil het project ondersteunen middels een donatie van €30.000.

 Bekijk de film van de Adventsactie over dit project (5.34 minuten).

 

Andere berichten