Adrianus kardinaal Simonis overleden

3 september 2020

Op 2 september is overleden Adrianus Johannes kardinaal Simonis, emeritus-aartsbisschop van Utrecht. Kardinaal Simonis is 88 jaar geworden. Hij woonde na zijn emeritaat enige tijd in het Brabantse Nieuwkuijk, in Mariapoli Mariënkroon van de Focolarebeweging. De laatste jaren woonde hij in een zorgcentrum in Voorhout.

Kardinaal Eijk, opvolger van kardinaal Simonis als aartsbisschop van Utrecht, heeft met droefheid kennis genomen van het overlijden van zijn voorganger. Volgens kardinaal Eijk verliest de Kerk iemand “met een groot pastoraal hart.” Kardinaal Simonis begon als aartsbisschop in een moeilijke tijd, waarin de polarisatie in Nederland zeer sterk was. “Dat heeft hem er niet van weerhouden zijn wapenspreuk, ‘Opdat zij U kennen’, in de afgelopen decennia op vele wijzen gestalte te geven,” aldus kardinaal Eijk.

Voorzitter bisschoppenconferentie
Kardinaal Simonis was lange tijd voorzitter van de bisschoppenconferentie. Mgr. Van den Hende, de huidige voorzitter van de bisschoppenconferentie, laat in een reactie weten: “Door de jaren heen heb ik het bisschopsmotto van kardinaal Simonis altijd zeer aansprekend gevonden. Het is ontleend aan het evangelie van Johannes: Ut cognoscant te, opdat zij u kennen (Johannes 17, 3). De afbeeldingen bij het motto tonen de heilige Schrift en ook brood en vis, als verwijzing naar de broodvermenigvuldiging en het sacrament van de eucharistie. Immers, door het woord van God en de viering van de eucharistie kunnen wij Christus steeds beter leren kennen. Voor kardinaal Simonis was deze aansporing steeds opnieuw zijn opdracht bij uitstek: als bisschop mensen bij Christus brengen. In zekere zin ging Simonis gebukt onder het feit dat ondanks zijn inzet en aanhoudend gebed als bisschop veel mensen in de huidige tijd niet meer in aanraking kwamen met het geloof en met de persoon van Jezus Christus.”

Beschouwende natuur
Kardinaal Simonis maakte zich grote zorgen over de toekomst van de Kerk in Nederland, zorgen die hij in gesprekken en interviews met grote regelmaat uitte. In zijn boeken toonde kardinaal Simonis een beschouwende natuur, die onder meer aan bod kwam in Op de adem van het leven – gedachten over het Onze Vader uit 1997. Tien jaar later verscheen bij gelegenheid van zijn 50-jarig priesterschap Een hart om te denken, waarin hij zich tegenover dichter Hans Bouma uitsprak over diverse theologische, kerkelijke, ethische en culturele thema’s.

Over het vooruitzicht van de dood was kardinaal Simonis eerlijk: hij keek niet uit naar “het nauwe poortje dat ons straks allen te wachten staat. Het paradijs ligt daar achter, maar we moeten wel eerst alleen het avontuur aan.”

Adrianus kardinaal Simonis werd op 26 november 1931 geboren in Lisse. Op 15 juni 1957 ontving hij het sacrament van de priesterwijding. Op 30 december 1970 benoemde paus Paulus VI hem tot bisschop van Rotterdam, de bisschopswijding volgde op 20 maart 1971. Op 3 december 1983 werd mgr. Simonis de nieuwe aartsbisschop van Utrecht en daarmee de 69ste opvolger van Sint Willibrord. Op 25 mei 1985 creëerde paus Johannes Paulus II aartsbisschop Simonis tot kardinaal. Op 26 januari 2008 ging hij met emeritaat.

 

Kardinaal Simonis bij gelegenheid van zijn zestigjarig priesterjubileum in 2017 – foto: Aartsbisdom.nl

 

Update:
In een videoboodschap op katholiekleven.nl reageert kardinaal Eijk op het overlijden. Hierin deelt hij enkele herinneringen aan kardinaal Simonis.

Andere berichten