Activiteiten in het bisdom Breda in het Heilig Jaar

1 september 2015

Het Bisdom Breda ontwikkelt verschillende initiatieven in het kader van het Jaar van de barmhartigheid. Het nodigt parochies nadrukkelijk uit om met activiteiten aan te sluiten bij het Heilig Jaar. Daarvoor vond op vrijdag 28 augustus een bijeenkomst met pastorale beroepskrachten plaats. In workshops wisselden de deelnemers met elkaar gedachten uit over het Jaar van Barmhartigheid.

Ze deden dit aan de hand van presentaties van vicaris Wiertz over de persoonlijke beleving van het Heilig Jaar, Daphne van Roosendaal over de communicatieve aspecten van het Heilig Jaar, Marc de Koning over de diaconale kansen die het Heilig Jaar biedt en tot slot Nina Mertens, de pas benoemde jongerenwerker, en diaken Jochem van Velthoven over het jongerenwerk en het Heilig Jaar. De Wereldjongerendagen vallen in het heilig Jaar en hebben als thema ‘Zalig de barmhartigen want zij zullen barmhartigheid ondervinden’ (Mt. 5, 7).

Bisschop Liesen presenteerde die het bisdom voornemens is. In een schema werden ook de inmiddels bekende activiteiten van paus Franciscus in Rome opgenomen. In het bisdom van Breda zullen de drie basilieken van Oosterhout, Oudenbosch en Hulst naast de kathedraal in Breda een belangrijke rol spelen binnen dit Heilig Jaar.

In het Bisdommagazine zal op verschillende momenten aandacht worden besteed aan het Jaar van de barmhartigheid. In oktober verschijnt een Bisdommagazine over het thema barmhartigheid. Daarna zal voor de start van het heilig Jaar nog een Bisdom magazine verschijnen rond het praktische programma van parochies en het bisdom.

Tevens komen de thema’s van het Heilig Jaar aan de orde tijdens verschillende activiteiten van het bisdom zoals de bisschopshuisbijeenkomsten voor pastorale beroepskrachten, de Studiedag voor Liturgie, de voorbereidende bijeenkomsten op de Wereldjongerendagen in Krakau en de Antoniusacademie.

Voor de agenda van paus Franciscus in het heilig Jaar zie www.im.va

Paus Franciscus kondigde het heilig Jaar van Barmhartigheid af. (Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten