Activiteit religieus erfgoed: ontmoeting rond H. Johannes de Doper

24 juli 2008

Het dekenaat het Markiezaat organiseert op zaterdag 30 augustus 2008 van 9:30 uur tot 12:30 uur een ontmoetingsochtend rond de heilige Johannes de Doper. De ochtend is een dekenale activiteit in het kader van het Jaar van het Religieus Erfgoed. De bijeenkomst vindt plaats in de parochiekerk H. Johannes de Doper, Markt 25 te Standdaarbuiten, en is gewijd aan de H. Johannes de Doper.

H. Johannes de Doper
Drs. Anton Kamps, priester van het bisdom Breda en pastoor van de Sint Jansbasiliek te Oosterhout verzorgt een inleiding. Drs. Leon van Liebergen, directeur-conservator van het Museum voor Religieuze Kunst te Uden geeft een lezing over de verbeelding van Johannes de Doper in de kunst.

Patroonheilige
De heilige Johannes de Doper is de patroonheilige van verschillende parochiekerken in het bisdom Breda. In de kerk is een fototentoonstelling te zien van beelden, schilderijen en glas-in-loodramen uit de verschillende parochiekerken in het bisdom die aan hem zijn toegewijd.

Religieus erfgoed
Op deze manier geeft het dekenaat Markiezaat invulling aan het Jaar van het Religieus Erfgoed. In het Jaar van het Religieus Erfgoed staat het religieuze erfgoed van kerken en religieuze gemeenschappen centraal. Het bisdom Breda ziet het religieuze erfgoed als materieel én immaterieel erfgoed.
Materieel erfgoed zijn de kerkelijke gebouwen en het interieur. Het immateriële erfgoed is het katholieke geloof. De waarde van het religieuze erfgoed bestaat uit de architectonische en kunstzinnige kwaliteit, die is verbonden met de bezieling van het geloof.
Niet alleen de kunstzinnige betekenis van het erfgoed mag overblijven. Want dan gaat verloren wat kerkelijke gebouwen en interieur willen communiceren: dat de mens geroepen is om zijn leven af te stemmen op God.

Meer informatie
Voor verdere inlichtingen kan men zich richten tot:
Dekenale leiding en bestuur dekenaat Het Markiezaat,
Rector Hellemonsstraat 1
4702 RG Roosendaal.
Tel. 0165-593180 (op werkdagen van 9.00 u. – 12.00 u.)
e-mail: dek.markiezaat@bisdombreda.nl 

Andere berichten