Aanmelding geopend studiedag Commissie voor Liturgie

14 maart 2008

Deze week werd aan pastorale beroepskrachten en besturen in het bisdom Breda de uitnodiging verstuurd voor de jaarlijkse studiedag van de diocesane Commissie voor Liturgie. Medio februari werd reeds per e-mail een aankondiging van de studiedag verzonden. Nu is ook de aanmelding geopend. De dag vindt plaats op dinsdag 8 april in Etten-Leur en heeft als thema ‘Sacramentaliteit als kwaliteit van vieren en van kerk-zijn’.

Sacramenten en sacramentaltiteit
Dat thema is ontleend aan de diocesane beleidsnota In de duizend gezichten van Uw volk. “Sacramenten zijn taal en tekenen waarmee de Geest de genade van Christus verspreidt in de Kerk. In dat verlengde duidt sacramentaliteit op een kwaliteit, een waarde, een hoedanigheid van – noem het – begenadigd zijn, door God geraakt,” aldus de beleidsnota (p. 17).

Sprekers
Gastspreker op de dag in Etten-Leur is prof. dr. Henk Witte, universitair hoofddocent dogmatische theologie aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg. Daarna reflecteert Remco Babijn, priester van het bisdom Breda, hoe wij vanuit het pastoraat met name naar jongeren toe, (kunnen) ervaren dat we in Gods Naam bijeenkomen en God ter sprake brengen.

Werkwinkels
In de namiddag is er ruimschoots tijd om deel te nemen aan een van de werkwinkels. De deelname aan de meeste werkgroepen is vanwege de thematiek beperkt tot maximaal vijftien personen.
Werkwinkels zijn onder meer ‘Lectio Divina’ door zuster. Hildegard Koetsveld, Benedictines. In haar werkwinkel gaat zij in op de vraag: hoe maken wij onszelf en elkaar ontvankelijk voor Gods-ontmoeting in het lezen van de Schrift? In deze werkwinkel wordt ook praktisch geoefend in biddend lezen.
In weer een andere werkwinkel over ‘Liturgie en Stilte’ door Ralph Grossert, pastoraal werker regio Walcheren, wordt gekeken naar de sacramentaliteit van het liturgisch ‘doen en laten’, daarbij wordt geoefend om de stilte en gebaren van de liturgie te ervaren.

Nadere informatie
Bij de brief die werd verzonden zat een aanmeldformulier. Aanmelden kan ook digitaal via het formulier op deze website. Neem voor meer informatie over de dag contact op met diaken W. Tobé, secretaris van de Diocesane Commissie voor Liturgie.

‘Sacramentaliteit als kwaliteit van vieren en van kerk-zijn’ vindt plaats op dinsdag 8 april 2008 van 10:00 uur tot 16:00 uur.
Locatie: activiteitencentrum ‘Het Turfschip’, Lange Burgstraat 63 te Etten-Leur-Noord (T 076 5013145).
Aanmelding is van te voren verplicht. Er is slechts een beperkte deelname mogelijk voor 100 personen. Deelname is in volgorde van binnenkomst op het secretariaat van het bisdom. Geen aanmelding betekent ook geen deelname.
De financiële bijdrage voor deze dag bedraagt € 20,00 inclusief koffie, thee en uitgebreide lunch. Het bedrag dient bij de ingang van de zaal betaald te worden.

 

Andere berichten