Aandacht voor de Dag van het Jodendom 2014

8 januari 2014

Elk jaar wordt de Dag van het Jodendom in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland gehouden op 17 januari. Met deze vaste eigen dag op de kerkelijke kalender onderstreept de Kerk hoe belangrijk de band is met het Jodendom.

Diaken Egbert Bornhijm, functionaris voor de relatie Jodendom-katholieken: “Internationaal wordt op deze dag stilgestaan bij contacten tussen katholieken en joden en het is tegelijkertijd een dag die bedoeld is om ons als Kerk bewust te zijn van het feit dat de wortels van ons geloof hun oorsprong vinden in het Jodendom.”

In het kader van de Dag van het Jodendom is er een nieuwsbrief verschenen die beide aandachtspunten aansnijdt. De nieuwsbrief werd eind december verzonden aan pastorale beroepskrachten in het bisdom van Breda. De nieuwsbrief wil iedereen aanmoedigen aandacht aan deze dag te geven en daartoe geeft zij verschillende suggesties.

“De relatie tussen katholieken en het Jodendom is, zo laat de recente geschiedenis zien, zeer kwetsbaar gebleken. Het document Nostra Aetate van het Tweede Vaticaans Concilie heeft de relatie een beslissende positieve wending gegeven. Zowel de huidige paus als de Nederlandse bisschoppen zetten zich in om de levende band met het Jodendom te onderhouden,” aldus diaken Bornhijm. “Ik hoop dat in gebed, verkondiging, studie en waar dat mogelijk is in het contact met de joodse gemeenschap, wij ons steeds meer broeders en zusters mogen weten. Immers ook wij enten ons leven op dezelfde stam en worden gevoed door dezelfde wortel” (Romeinenbrief 11).

Dag van het Jodendom

De Dag van het Jodendom is een initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie vertegenwoordigd door het Secretariaat RK Kerkprovincie (SRKK). De Dag van het Jodendom wordt uitgevoerd met inhoudelijke ondersteuning vanuit de KRI Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom.

De KRI Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom houdt zich binnen de RK Kerk in Nederland bezig met de joods-christelijke dialoog. Daartoe ontplooit de Raad verschillende activiteiten op het terrein van studie, ontmoeting en publicatie.

De Dag van het Jodendom beoogt kennis over het jodendom onder christenen te bevorderen. Tevens wil dit initiatief de actieve dialoog tussen joden en christenen stimuleren.

Zie voor meer informatie www.dagvanhetjodendom.nl

 

Andere berichten