750 jaar Sacramentsdag

10 december 2013

In 2014 gedenkt de Kerk dat het 750 jaar geleden is dat het Hoogfeest van Sacramentsdag door paus Urbanus IV is ingesteld. Het Bredase gilde van het Heilig Sacrament van Niervaert nodigde in dit verband de Nederlandse bisschoppen uit om tijdens hun ad limina bezoek de bulle waarmee paus Urbanus IV dit feest instelde te bezichtigen.

Op maandag 2 december bracht een delegatie van bisschoppen onder wie mgr. J. van Burgsteden sss, bisschoppelijk gedelegeerde voor eucharistische congressen in Nederland, een bezoek aan het Geheim Vaticaans Archief waar ze deze bulle wordt bewaard.

Het bisdom van Breda vroeg gedurende het afgelopen jaar enkele malen aandacht voor de aanbidding van het Allerheiligste. Zo organiseerden de vicariaten in het kader van het Jaar van het Geloof op Sacramentsdag een keten van aanbidding, waardoor gedurende de hele dag overal in het bisdom het Allerheiligste aanbeden werd. Bij gelegenheid hiervan gaf het bisdom een speciale gebedskaart uit. Ook de roepingenvespers, die tweemaal per jaar plaatsvinden, worden steeds afgesloten met een korte aanbidding.

Bij de ingang van het archief.

 

Andere berichten