31 mei rozenkransgebed voor de vrede in het Bisdom Breda

22 mei 2018

De bisschoppen en gelovigen bidden in 2018 elke maand in een van de bisdommen de rozenkrans met als intentie de vrede in de wereld. Op donderdag 31 mei wordt de rozenkrans speciaal gebeden in het Bisdom Breda en in het bijzonder in Zegge bij de afsluiting van de meimaand.

“Met de andere bisschoppen vertrouw ik, verenigd met velen in ons land en overal ter wereld, op de kracht van het gebed en op de voorspraak van Maria,” schrijft bisschop Liesen in een brief die is verstuurd aan de parochies en de pastorale beroepskrachten in het bisdom. “Van harte roep ik u op om met ons daartoe de rozenkrans te bidden en ons zo te verenigen in gebed voor de vrede.”

De afsluiting van de meimaand is het Hoogfeest van Sacramentsdag en het feest van het Bezoek van de Heilige Maagd Maria aan Elisabeth. In Zegge wordt om 18.45 uur in de kerk de rozenkrans gebeden. Daarna wordt de eucharistie gevierd met bisschop Liesen als hoofdcelebrant en volgt een sacramentsprocessie door het dorp. Hiermee wordt de meimaand in Zegge afgesloten.

(Foto: Ramon Mangold)

Parochies in het Bisdom Breda zijn uitgenodigd om aan te sluiten bij het gebed. Ook op andere plekken in het bisdom zal daarom op deze dag bijzondere aandacht zijn voor het bidden van de rozenkrans. De rozenkrans wordt onder meer gebeden op de volgende plaatsen:

  • In Zeeuws-Vlaanderen bidden vijf parochies in een gebedsestafette vanaf de vroege ochtend (5.00 uur) tot ’s avonds 21.00 uur de rozenkrans. Het is voor het derde jaar dat de parochies deze gebedsestafette houden.
  • In Bergen op Zoom wordt de rozenkrans gebeden om 19.00 uur in de Gertrudiskerk. Daarbij zal een tentoonstelling over de Maria Ommegang worden geopend.
  • In Rijen sluit de parochie om 19.00 uur aan met het bidden van de rozenkrans in de H. Maria Magdalenakerk. In deze kerk wordt bij alle momenten uit het landelijke schema aangesloten. In de meimaand en oktobermaand wordt ook elke week het rozenkransgebed gebeden.

De eerstvolgende datum waarop de rozenkrans in het bijzonder in het Bisdom Breda wordt gebeden is 15 augustus op het Hoogfeest Maria Tenhemelopneming. Dit is het patroonsfeest van het bisdom.

Bekijk ook dit filmpje dat het Bisdom Breda maakte over de rozenkrans:

 

Andere berichten