24 uur ononderbroken gebed in het bisdom van Breda

28 mei 2013

Op donderdag 30 mei wordt vanwege Sacramentsdag in het bisdom van Breda 24 uur lang gebeden bij het sacrament. De Gebedsketen van 24 uur aanbidding wordt gehouden in het Jaar van het Geloof dat de Rooms-Katholieke Kerk viert (11 oktober 2012 – 24 november 2013).

Tijdens de Gebedsketen in het bisdom van Breda wordt van 00.00 uur tot 24.00 uur op wisselende plaatsen in het vicariaat Middelburg en het vicariaat Breda gebeden in tegenwoordigheid van het sacrament, de geconsacreerde hostie. In verschillende kerken zal voor steeds een periode inhoud worden gegeven aan dit doorgaande gebed.

In Rome wordt vanwege het Jaar van het Geloof op zondag 2 juni van 17.00 uur tot 18.00 uur een uur van aanbidding gehouden. Over de hele wereld zullen kathedralen daarbij aansluiten. In het bisdom van Breda geldt dat de H. Antoniuskathedraal in Breda. Zo zijn gelovigen in het bisdom in gebed verbonden met paus Franciscus in Rome, en met gelovigen wereldwijd.

Speciaal vanwege het Jaar van het Geloof en Sacramentsdag wordt in de Nederlandse bisdommen een gebedskaart verspreid ‘Blijf in mijn liefde’.

Voor meer informatie over eucharistische aanbidding zie de katholieke encyclopedie op www.rkk.nl

Het overzicht van deelnemende parochiekerken is opgenomen op www.jaarvanhetgeloof.nl. Zie onder ‘agenda’ 30 mei.

 

Andere berichten