16 november: Mars voor het Leven

14 november 2019

Op zaterdag 16 november 2019 wordt in Utrecht de jaarlijkse Mars voor het Leven gelopen. De tocht begint om 12.00 uur en start in de Jaarbeurs te Utrecht, tegenover het Centraal Station. Inloop is vanaf 11.00 uur. In 2018 namen ongeveer 10.000 mensen deel aan de mars.

Opkomen voor het menselijk leven
De organisatie hoopt met de mars een krachtig signaal af te geven naar samenleving en politiek door te laten zien dat velen in Nederland opkomen voor de beschermwaardigheid van het ongeboren leven. Het doel is op te komen voor het ongeboren leven door het uitdragen van liefde en waarheid. Dat wil zeggen: eerlijke informatie geven zonder veroordeling of verwijt, maar juist met begrip, opvang en hulp. Een ander doel is vrouwen, maar ook hun partners en families wijzen op de bestaande hulp bij onbedoelde zwangerschap en bekendmaken met de mogelijke alternatieven.

Voorafgaand aan de mars is er een inhoudelijk programma met onder meer Kees van der Staaij van de SGP en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Op de website Schreeuw om leven wordt het programma verder toegelicht. Rondom de Mars voor het Leven zijn er een aantal katholieke initiatieven. Op de ochtend van de mars wordt in Utrecht om 10:00 uur de heilige mis gevierd in de Sint-Jozefkerk en om 10:30 uur in de Catharinakathedraal. Vandaar uit lopen de deelnemers in processie naar de Jaarbeurs, waar de mars vertrekt. Op RK-activiteiten.nl is een overzicht opgenomen van andere katholieke voor- en naprogramma’s.

‘Moeilijk maar belangrijk onderwerp’
In het kader van de Week van het leven (die loopt van 11 tot en met 16 november) publiceerde Katholiekleven.nl een video-interview met moraaltheoloog Lambert Hendriks. Hij vertelt waarom bescherming van het ongeboren leven een belangrijk onderwerp is om over te spreken. Hendriks: “Het menselijk leven gaat over ons allemaal en ook over mensen die helemaal niet voor zichzelf kunnen opkomen. Het leven in de moederschoot kan zich niet verweren. De beschermwaardigheid van het ongeboren leven is een belangrijk onderwerp. Voor de Kerk is de menselijke waardigheid dat altijd geweest. Omdat we beseffen dat we het leven als een geschenk van God ontvangen hebben. En omdat hoe je aankijkt tegen de mens van invloed is op hoe je met elkaar omgaat. Het raakt eigenlijk aan alles wat we doen, wat we meemaken en aan de keuzes die we maken.”

‘Niet voor een ander beslissen’
Naast een belangrijk onderwerp is het volgens hem ook een moeilijk onderwerp om over te spreken: “Mensen kunnen denken: jij beslist voor mij en mijn leven. Maar het is niet de bedoeling dat wij vanuit onze gelovige opvatting beslissen voor het leven van anderen. De bedoeling is dat wij opkomen voor de waarde van het leven. Het gaat er juist om dat alle mensen in staat moeten zijn om in vrijheid hun leven in te richten. Ook de mensen die nog niet geboren zijn en die afhankelijk zijn van onze zorg en aandacht om goed aan dat leven te kunnen beginnen.” Aandacht vragen voor het onderwerp is geen aanklacht tegen concrete personen, benadrukt Lambert Hendriks. “Het is juist een roep om te zeggen: let op, je vergeet iets heel belangrijks, namelijk het leven van die mens, die ook recht heeft op leven en onze hulp.”

Andere berichten