150 jaar kapittel bisdom van Breda

3 december 2008

Op 8 december 2008 bestaat het kapittel van het bisdom van Breda 150 jaar. Het kapittel viert dit met een eucharistieviering in de St. Antoniuskathedraal te Breda. Deze viering begint om 15.00 u. Bisschop Van den Hende is hoofdcelebrant in deze viering. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Herstel kerkelijke hiërarchie
In 1853 herstelde paus Pius IX de bisschoppelijke hiërarchie en benoemde hij bisschoppen in de Nederlandse bisdommen. Het 150-jarig jubileum van het bisdom heeft het bisdom Breda in 2003 groots gevierd.
Vijf jaar na 1853 vertrouwde paus Pius IX op 23 juli 1858 de Nederlandse bisschoppen de opdracht toe in hun diocees een kapittel op te richten. Hierdoor was het herstel van de hiërarchie voltooid.

Taken kapittel
De kapittels kregen het recht om een kapittel-vicaris te kiezen met als taak om, wanneer de bisschopszetel vacant is, tot de benoeming van een nieuwe bisschop het bestuur van het bisdom waar te nemen.
De Nederlandse kapittels moeten, wanneer de bisschopszetel vacant is, een voordracht van drie namen bij de Heilige Stoel indienen. Het kapittel is een raadgevend college. Het heeft ook taken bij het beheer van kerkelijke goederen. De besprekingen van het kapittel hebben een vertrouwelijk karakter.
Het kapittel heeft een speciale plaats bij diocesane vieringen rond de bisschopswijding en de inbezitname van de zetel door de nieuwe bisschop. De kanunniken zijn dan te herkennen aan hun speciale schoudermantels.
Vanouds is het kapittel het priestercollege rondom de bisschop. In het bisdom van Breda is de traditie gegroeid dat onder meer de dekens lid zijn van het kapittel.

Oprichting kapittel
Bisschop Van Hooijdonk stelde op 8 december 1858 het kapittel in. Het bestond uit 9 kanunniken. C. Oomen uit Teteringen, pastoor te Princenhage en deken van Breda, was de eerste proost.
Het Bredase kapittel was niet het oudste. Deze eer kwam Haarlem toe. Het Haarlemse kapittel is opgericht op 4 november 1858. De kapittels van Utrecht en ’s-Hertogenbosch eveneens op 8 december 1858 en Roermond pas op 10 februari 1859.

Andere berichten