100 jaar Basiliek HH Agatha en Barbara Oudenbosch

7 februari 2012

Bisschop J. Liesen opende op zondag 5 februari 2012 de viering van het eeuwfeest van de basiliek in Oudenbosch. Dit gebeurde in een pontificale eucharistieviering waarin hij de hoofdcelebrant was.

Pastoor Prasing (rector van de basiliek), pastoor De Rooij van de Immanuëlparochie te Zevenbergen en pastor Alex Schuerman concelebreerden. Frank van Gerwen assisteerde als diaken. Verder verleenden de pastoraal werkster Annemiek Buijs en de pastoraal projectmedewerker Erik Roovers hun liturgische medewerking.

HH Agatha en Barbara
Op 11 juli 1912 verhief paus Pius X de parochiekerk van Oudenbosch tot basiliek. Voor de parochie vormde dit de aanleiding voor een feestjaar dat op 5 februari begint. Deze datum is gekozen omdat de parochie is toegewijd aan de Heiligen Agatha en Barbara. De Kerk gedenkt de eerste patrones op 5 februari. De viering droeg een feestelijk karakter.

Boek over 100 jaar basiliek
Op het einde van de viering ontving bisschop Liesen een boek over 100 jaar basiliek. Dit boek is een gezamenlijke uitgave van het parochiebestuur en de plaatselijke heemkundekring. De auteurs leggen uit wat een basiliek eigenlijk is en gaan in op verschillende aspecten van de Oudenbossche basiliek zoals de speciale relatie tussen Oudenbosch en Rome, de werkzaamheden van de Stichting behoud basiliek en de verschillende vieringen in de basiliek. Er zijn ook overzichten van de pastoors en kapelaans die de laatste eeuw in de basiliek gewerkt hebben.

(Foto: R. Mangold)

Eeuwfeest
De parochie laat het eeuwfeest niet ongemerkt voorbijgaan. Gedurende het hele jaar zijn er feestelijke vieringen, catechetische bijeenkomsten en activiteiten voor de Oudenbosche gemeenschap. In het weekend van 23 en 24 juni organiseert de parochie een feestweekend. Er vindt, in samenwerking met de scouting, een zeskamp plaats. Op zaterdagavond treedt de bekende band KAAS op. Na de eucharistieviering is er de opening van een schilderijententoonstelling met werken van lokale schilders en de Oudenbossche schooljeugd. Aansluitend is er een brunch voor parochianen.

Werken van barmhartigheid
De zeven werken van barmhartigheid lopen als een rode draag door het jaar heen. Er zijn bezinningsochtenden voorzien en elke eerste zondag van de maand staat in de liturgie een van deze werken centraal. In dit kader is de parochie bijzonder verheugd dat op 16 september kardinaal Peter Turkson in Oudenbosch te gast is. Deze Ghanese kardinaal is sinds 2009 president van de Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede. Hij is geen onbekende voor het bisdom van Breda, omdat hij medeconsecrator was bij de bisschopswijding van bisschop Muskens. Hij zal hoofdcelerant zijn in de eucharistieviering op 16 september. Ook op andere momenten zullen bisschoppen Oudenbosch aandoen.

Op 6 oktober zal mgr. W. Eijk aanwezig zijn bij de nationale basiliekendag en bisschop Liesen is, naar alle waarschijnlijkheid, de hoofdcelebrant bij de pontificale slotviering op zondag 9 december, de feestdag van de heilige Barbara.

Naar het voorbeeld van de Sint Pieter
De basiliek van Oudenbosch is in 1880 gebouwd naar het voorbeeld van de Sint Pieter te Rome. Enkel de voorgevel is gebouwd naar het model van de Sint Jan van Lateranen. Ook in het interieur herinneren verschillende elementen ons aan de Sint Pieter, zoals het hoogaltaar en de stoel van Petrus. De kerk is gebouwd op instigatie van pastoor W. Hellemons, cisterciënzer van de abdij van Sint Bernardus te Bornem.

Zouaven
Pastoor Hellemons was een groot propagandist voor de zouavenbeweging. De zouaven hielpen in de jaren zestig van de negentiende eeuw paus Pius IX bij de verdediging van de Kerkelijke Staat tegen de voorstanders van de Italiaanse eenwording. Een relatief groot contingent Nederlandse jongemannen heeft aan deze strijd meegedaan. Zij vertrokken vanaf het station in Oudenbosch. Het Zouavenmuseum, dat gevestigd is in het voormalige gemeentehuis, houdt de herinnering aan hen levend.

(Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten