Vacature medewerker Caritas

3 februari 2023

Help jij mee om de parochies en het bisdom meer diaconaal te maken?

Diaconie is mensen in nood ondersteunen en waar mogelijk weer zelfstandig maken. Diaconie is ook aandacht hebben voor de gebroken kant van de samenleving. Diaconie behoort tot het hart van de Kerk. Alle leden van de Kerk mogen met de diaconale spiritualiteit doordrongen zijn en zich inzetten voor de mens in nood.

Daarom zoeken we voor het ondersteunen van parochies iemand die:

  • een geëngageerd katholiek leven leidt;
  • de competentie heeft tot opbouwwerk;
  • de competentie tot groepswerk bezit;
  • in de gebroken kant van samenleving kan opereren;
  • theologische interesse heeft;
  • in het bezit is van een rijbewijs;
  • die past in een team van collega’s;
  • minimaal HBO-niveau heeft.

De vacature voor medewerker Caritas is 0,89 fte (32 u/wk) groot.

De werkplek is het kantoor van het bisdom Breda en de verschillende parochies. De medewerkers Caritas opereren vanuit het Team Missionair Pastoraat om de parochies en parochiële caritas instellingen te ondersteunen en te motiveren in hun activiteiten.

De aanstelling geschiedt op basis van de Rechtspositieregeling voor lekenpersoneel en wordt gehonoreerd, afhankelijk van opleiding en ervaring in schaal D (min-max € 3.494 – € 4.874 op basis van een full-time aanstelling).

Het bisdom Breda is een van de zeven bisdommen in Nederland. Het bisdomkantoor is gevestigd in Breda, de stad waar de bisschop zetelt. Vanuit het bisdomkantoor wordt het bisdom bestuurd en ondersteund. Het bisdom, dat West-Brabant en de provincie Zeeland beslaat, behoort tot de grootste bisdommen wat betreft de geografische omvang en tot de kleinste wat betreft het aantal katholieken. Het bisdom is opgebouwd uit parochies die elk een eigen Parochiële Caritas Instelling hebben en die onderling samenwerken.

Nadere informatie over deze vacature is te verkrijgen bij het secretariaat van het bisdom via de contactpagina.

Sollicitatiebrieven kunt u sturen naar caritas@bisdombreda.nl (uiterlijk 1 maart 2023).

 

 

Andere berichten