Het Bisdom Breda heeft twee vacatures

19 april 2017

Het Bisdom Breda is een van de zeven bisdommen in Nederland. Vanuit het bisdomkantoor wordt het bisdom bestuurd en ondersteund. Het diocees, dat West-Brabant en de provincie Zeeland beslaat, behoort tot de grootste bisdommen wat betreft de geografische omvang en tot de kleinste wat betreft het aantal katholieken. Het bisdom is opgebouwd uit parochies die onderling samenwerken.

Vacature voor een financieel medewerker m/v

Voor het bisdomkantoor zijn we op zoek naar een:
financieel medewerker m/v voor 32 -36 uur per week (0.89 fte – 1 fte)

De financieel medewerker ondersteunt de econoom in het advies naar de bisschop en het bisdombestuur op het gebied van financieel- economische zaken. Aan hem/haar wordt toevertrouwd: uitvoeren van en zorg dragen voor de financiële processen binnen de bisdomorganisatie en wel zodanig dat de werkzaamheden gestructureerd, transparant, planmatig en efficiënt plaatsvinden.

  • Download de vacature (uw sollicitatie kunt u sturen tot 4 mei, dit was eerder 18 april.)
    Meer informatie is te verkrijgen via:
    Mevr. M. Aarts (econoom Bisdom Breda)
    076-5223444 (ochtenden)
    Sollicitatiebrieven kunt u sturen naar maarts@bisdombreda.nl

Vacature voor een medewerker bouwzaken m/v

Voor het bisdomkantoor zijn we op zoek naar een:
medewerker bouwzaken m/v voor 20-24 uur per week (0.56 fte – 0.66 fte)

De  medewerker  bouwzaken  maakt  deel  uit  van  de  afdeling  bouwzaken  en  verleent  assistentie aan de bouwkundig adviseur. De werkzaamheden zijn breed en veelzijdig. Assistentie wordt o.a. gevraagd bij de bouwtechnische inventarisatie van de kerkelijke gebouwen en de uitwerking van de instandhoudingsgegevens daarvan.

Andere berichten