Landelijke Open Kerkendag 2024

20 mei 2024

Op Tweede Pinksterdag, maandag 20 mei 2024, wordt er een nieuwe editie gehouden van Open Kerkendag. In het hele land zullen kerkgebouwen open zijn voor bezichtiging en gebed. De rooms-katholieke bisdommen werken samen met de Protestantse kerk en met enkele provinciale erfgoedorganisaties.
De dag wordt georganiseerd door Stichting Open Kerkendag.

Parochies in het bisdom Breda zijn uitgenodigd om op Tweede Pinksterdag de deuren wijd open te zetten en belangstellenden extra gastvrij te ontvangen. Het is aan de parochies om deze dag verder vorm te geven. Al naar gelang de eigen mogelijkheden kan worden samengewerkt met lokale erfgoedorganisaties, kunstenaars, vrijwilligersorganisaties, heemkundekringen, musici, wereldwinkels en anderen.

Het Nederlandse landschap staat bekend om de torenspitsen en kerken, maar wat schuilt er nu precies achter de stenen muren? In veel kerken is zoveel kunst en erfgoed te zien, dat je zonder overdrijven van musea kunt spreken. Maar de gebouwen huisvesten vaak óók het kloppende hart van geloofsgemeenschappen. Dát mag gezien worden en dat is precies de boodschap van Open Kerkendag. Kom binnen en laat je inspireren door een bezielde omgeving waar soms al eeuwenlang gebeden is.

Kans voor (hernieuwde) kennismaking
Het doel van deelname aan Open Kerkendag is dat er op deze dag zoveel mogelijk kerkgebouwen — katholiek, protestants en herbestemd — open zijn voor publiek. Het is een kans voor (hernieuwde) kennismaking en wil mensen gevoelig maken voor de reden waarvoor het kerkgebouw ten diepste bedoeld is.

In de loop van het voorjaar komt er meer informatie-materiaal beschikbaar. Zie hiervoor de website openkerkendag.nl. Op deze website kunnen parochies zich aanmelden die mee willen doen.

Foto: H. Gummaruskerk te Steenbergen